254ueberfall 1
Prev_btnPrev_btn_hoverOverviewOverview_hoverNext_btnNext_btn_hover

Überfall französischer Kürassiere auf Zivilisten (Kindermord zu Bethlehem), 1917

45,0 cm x 36,0 cm